Chatbot là gì ?

Chatbot là một dịch vụ, được xây dựng bởi một tập luật, có thể kết hợp với trí thông mình nhân tạo, mà bạn có thể tương tác thông qua một giao diện chat.

Read More

Add trusted root certificates

If you want to send or receive messages signed by root authorities and these authorities are not installed on the server, you must add a trusted root certificate manually.

Read More

Xử lý lỗi “Failed to load related branches” trong gitlab-ce.

Đây có thể là lỗi bạn sẽ gặp khi làm việc với Gitlab CE. Dẫn đến là khi truy cập vào trang web của Gitlab trên trình duyệt sẽ có một số hình ảnh, đường dẫn link không thể tải được và xuất hiện một thông báo đỏ lòe loẹt: Failed to load related branches, như thế này.

Read More