Tổng hợp các lệnh MySQL

Dưới đây là các lệnh MySQL sử dụng shell để làm việc với cơ sở dữ liệu mysql trên Linux mà tôi thường sử dụng. Nếu bạn thấy chỉ thị # đằng trước dấu nhắc lệnh thì nó là lệnh unix shell. Khác, với dấu nhắc lệnh là mysql> thì đây là nhắc lệnh của […]

Read More

Vndemy How là gì ?

Giới thiệu Chào mừng các bạn đã đến với blog Vndemy How – Mục đích của chúng tôi khi thành lập blog này là muốn chia sẻ những tình huống thực tế, những lỗi thường gặp về công nghệ, những kinh nghiệm lập trình và những bài hướng dẫn mà chúng tôi học được. Mong […]

Read More