Tam giác bảo mật FSU

Trong công tác đảm bảo an toàn thông tin cho một hệ thống, thì cần đáp ứng các tiêu chí chính của một tam giác bảo mật CIA. Ngoài ra, cần xem xét và đáp ứng một tam giác khác nữa đó là tam giác bảo mật SFU.

Read More

Tam giác bảo mật CIA

Trong công tác đảm bảo an toàn thông tin cho một hệ thống, thì cần đáp ứng các tiêu chí của một tam giác bảo mật CIA. Vấn đề bảo mật thông tin không chỉ đơn thuần là việc chống lại các cuộc tấn công từ hacker, ngăn chặn malware để đảm bảo thông tin không bị phá hủy hoặc bị tiết lộ ra ngoài… Hiểu rõ 3 mục tiêu của bảo mật ở trên là bước căn bản đầu tiên trong quá trình xây dựng một hệ thống thông tin an toàn nhất có thể

Read More

Có gì mới trong AngularJS 2 ?

AngularJS 2.0 là phiên bản tiếp theo với rất nhiều những cải tiến mới về hiệu năng, kiến trúc dễ dàng mở rộng, linh động hơn đối với lập trình viên.

Read More

Hệ thống thời gian thực là gì ?

Hệ thống thời gian thực Một hệ thống thời gian thực (RTS – Realtime Systems) có thể được hiểu như là một mô hình xử lý mà tính đúng đắn của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào kết quả tính toán lôgic mà còn phụ thuộc vào thời gian mà kết quả này phát […]

Read More

Tìm hiểu Ionic Framework

Ionic là một framework đượ sử dụng để phát triển các ứng dụng di động dựa trên nền tảng công nghệ web HTML5 để tạo ra các ứng dụng lai hóa [ hybrid apps ] chạy trên các thiết bị di động khác nhau, đa nền tảng.

Read More