[TR-069] Một phiên làm việc cơ bản của giao thức TR-069

Như đã biết, mục đích của TR-069 là hướng tới các thiết bị chuyển mạch Home Router hoặc Business Gateway. Sức mạnh của nó còn xa hơn thế là có thể quản lý được các thiết bị mạng gia đình, gồm: các sản phẩm VoIP, hộp giải mã Set-top-Box, … và một số lượng không […]

Read More

Lập trình sư – Bàn Tải Cân

Mần code cũng đã lâu, đạt được đến cảnh giới gọi là lập trình sư thay vì lập trình viên như hiện giờ thì cũng phải mất đến cả chục năm mà có thể lâu hơn. Với tầm nhìn còn hạn hẹp, mơ hồ và có chút hoang tưởng sẽ vẫn là ngọn lửa cháy […]

Read More

Compile Node.js 4.2.3 on CentOS 6

Node.js 4.2.3 just came out, and we want to install or upgrade to this version. But since I’m forced to operate on a CentOS machine I was saddened to see this when attempting to configure: With great regret, I set about figuring out how to install (read: build) newer compiler tools for a distribution that […]

Read More

Sử dụng Wireshark để tính băng thông Bandwidth

Wireshark có một tính năng khá hay là giúp bạn tính được băng thông sử dụng đối với đường mạng của bạn. Hoặc bạn có thể tính được băng thông sử dụng/chiếm cho một kết nối đến (từ một ip cụ thể nào đó). Thực hiện một ví dụ đo kiểm như sau: Bạn thực […]

Read More

Sử dụng tcpdump để bắt các gói tin cho Wireshark

tcpdump là một chương trình lệnh được sử dụng để bắt các gói tin mạng. Trong khi bạn chỉ có thể truy cập hệ thống bằng dòng lệnh thì đây là một tiện ích hỗ trợ bạn rất nhiều. Nó có một vài các options như sau đây: Lệnh dưới đơn giản sau đây để […]

Read More

Phần mềm dịch vụ SaaS là gì ?

Phần mềm dịch vụ SaaS là gì ? Nói một cách dễ hiểu, Phần mềm dịch vụ SaaS (hay Software-as-a-Service) là một dạng phần mềm chạy trên nền Web có thể truy cập từ xa (như máy tính, smartphone, ..) mà bạn có thể sẽ phải trả tiền hàng tháng cho dịch vụ phần mềm […]

Read More

[SQL] Đếm các cột có giá trị khác NULL trong mỗi bản ghi

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu có 4 cột và bạn muốn tạo ra một <code>VIEW</code> chứa 4 cột này và thêm cột thứ 5 chứa giá trị là số cột trong 4 cột kia khác <code>NULL</code>. Ví dụ bảng Table1 có 4 cột chứa dữ liệu <code>X</code> bất kỳ, tương ứng <code>VIEW</code> được […]

Read More

Cấu hình log4j để sử dụng trong Glassfish 3.x – 4.y

Mặc định thì Glassfish không hỗ trợ Log4j, như vậy để bạn có thể làm việc được thì chắc chắn bạn cần phải cấu hình log4j bằng file properties hoặc file XML. [ad name=”Leaderboard”] Cài đặt thư viện Log4j Hoặc là bạn sẽ đóng gói thư viện log4j vào trong bản đóng gói .EAR hoặc […]

Read More

EJB 3 JPA: Các chiến lược sinh khóa chính Primary Key

Chắc chắn trong công việc bạn đã từng làm việc với nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau: Oracle, MySQL, MS SQL, DB2, … và chúng có những cách sinh khóa chính khác nhau: Hoặc là kiểu tự tăng hoặc sử dụng Sequence. Giả sử khóa chính chúng ta sử dụng thuộc kiểu số […]

Read More