Các bài viết của Vndemy How được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Những bài viết tại blog Vndemy How đều tự viết dựa trên kinh nghiệm và quá trình hoạt động, có thể sử dụng một số tài liệu dịch sang vì vậy bạn nên lưu ý:

  • Vndemy How giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Không sử dụng nội dung tại Vndemy How để thương mại hóa.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Vndemy How.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Vndemy How.

Cảm ơn & Thân ái !