oracle tips

Một số kỹ năng làm việc với Oracle

Bài viết này sẽ tổng hợp các tips, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản và nâng cao khi làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle được áp dụng thực tế khi tôi còn làm việc ở Viettel (tác giả: QuanNH8). Các kiến thức trong bài là nội dung tóm tắt được trình bày […]

Read More
Create New User

Hướng dẫn tạo User và phân quyền trong Oracle

Một trong những task phổ biến nhất của DBA là tạo mới và quản trị user. Bài viết này tổng hợp và hướng dẫn cách tạo mới một User trong Oracle và cấp quyền làm việc cho user mới này. Chúng ta cần phân biệt được khái niệm giữa User và Schema. Ở đây, việc lưu […]

Read More
Tablespace

Hướng dẫn quản lý Tablespace trong Oracle

Quản lý tablespace trong Oracle đặc biệt quan trọng trong việc cấp vùng dữ liệu làm việc cho user, như: Tạo mới tablespace, mở rộng và thêm mới datafile. Để làm những công việc này, đơn giản bạn có thể thực hiện thao tác này bằng giao diện điều khiển console hoặc tool như SQL […]

Read More
Create New User

Hướng dẫn tạo User và gán quyền trong MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nguồn mở, hỗ trợ người dùng lưu trữ, tổ chức, và tìm kiếm thông tin. Nó có một loạt các tùy chọn để cấp quyền người dùng để làm việc với bảng và cơ sở dữ liệu. Bài viết này tổng hợp và hướng dẫn […]

Read More

Redis là gì ?

Redis là hệ thống lưu trữ key-value với rất nhiều tính năng và được sử dụng rộng rãi. Redis nổi bật bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản (hash, list, set, sorted set, string), đồng thời cho phép scripting bằng ngôn ngữ lua. Bên cạnh lưu trữ key-value trên RAM với hiệu […]

Read More
MySQL

Tổng hợp các lệnh MySQL

Dưới đây là các lệnh MySQL sử dụng shell để làm việc với cơ sở dữ liệu mysql trên Linux mà tôi thường sử dụng. Nếu bạn thấy chỉ thị # đằng trước dấu nhắc lệnh thì nó là lệnh unix shell. Khác, với dấu nhắc lệnh là mysql> thì đây là nhắc lệnh của […]

Read More