Maven

Hướng dẫn copy libs dự án Maven

Đến giai đoạn deploy dự án, đối với dự án Maven chúng ta cần copy toàn bộ lib mà dự án phụ thuộc và chuẩn bị cho bước deploy lên Server. Hoặc bạn cần đóng gói dự án vào 1 file:zip, tar, tar.gz, dir, war, jar, … hoặc lấy toàn bộ source libs định dạng […]

Read More

Hướng dẫn tạo Webservice sử dụng JAX-WS

Nếu bạn muốn tạo một WebService sử dụng công nghệ JAX-WS (Java API for XML Web Services) thì bài viết này tổng hợp lại các bước và hướng dẫn bạn tạo ra một WebService có tùy biến phức tạp hơn sử dụng Maven Project. Ví dụ như bạn cần định nghĩa tên của tham số […]

Read More