Truy cập $stateParams trong Service khi sử dụng UI Router

Bạn có thể truy cập $stateParams bình thường trong một Controller, nhưng làm thế nào để truy cập $stateParams trong Service ? Nếu bạn đã thử giống với cách khi làm việc với Controller thì các param lấy từ $stateParams sẽ trả về 1 giá trị undefined. Đây là điều ta hoàn toàn ko muốn […]

Read More

Google Analytics phân tích website AngularJS với UI Router

Nếu bạn đang sử dụng AngularJS với UI Router, và cần chèn Google Analytics vào website để phân tích người dùng. Hãy thực các bước cơ bản sau đây để cài đặt Google Analytics phân tích website AngularJS của bạn: 1. Chèn vào đoạn mã Google Analytics vào trang chính. Ví dụ là index.html 2. […]

Read More

Xây dựng cấu trúc thư mục ứng dụng AngularJS

Khi bắt đầu xây dựng một ứng dụng AngularJS, có thể bạn không biết chính xác cách thức tổ chức các files, hoặc thậm chí là không biết mình cần những files nào. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về cách tạo ra một ứng dụng bằng AngularJS và cách tổ chức cấu […]

Read More

Chrome Extensions hỗ trợ phát triển ứng dụng AngularJS

Dưới đây là 1 vài tools là các extensions trên Chrome hỗ trợ phát triển ứng dụng AngularJS. Tôi nghĩ là nó có ích rất nhiều đấy 😀 1. AngularJS Batarang Description: Extends the Developer Tools, adding tools for debugging and profiling AngularJS applications. Installation Link: AngularJS Batarang Extension 2. ng-inspector for AngularJS Inspector pane […]

Read More

Sử dụng CSRF với Express 4 và AngularJS

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng CSRF để chống lại kiểu tấn công “Mượn gió bẻ măng” cho các ứng dụng viết bằng Express 4 và AngularJS. Cả hai frameworks đều đã có sẵn mã bảo vệ CSRF song chúng chưa hiểu nhau và cần 1 vài điều chỉnh au-tô-mát-tay. […]

Read More

8 điều cần biết về Angular.js

Angular.JS là một js framework đầy sức mạnh, nó thật sự dễ dàng để xây dựng một trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng (UX). Những điều sau đây bạn nên biết và handle sớm nhất có thể. 1) Đừng ngại học ngRoute, hãy làm quen với UI-Router. Nó thật sự dễ học và đầy […]

Read More
Angular.js

Tiếp cận Promises trong thế giới Angular.js

Trong Angular.js, thì promise là một giao diện tương tác với các đối tượng mà chúng ta sẽ nhận được thông tin của chúng ở thời điểm tương lai (về cơ bản, đây là những hành động không đồng bộ). Bản chất, promise là đối tượng có phương thức then(…) có thể hoạt động theo […]

Read More
Angular.js

Viết ứng dụng Angular.js đầu tiên

Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng Angular.js đầu tiên. Ở đây, tôi giả sử bạn đã có kiến thức cơ bản về JavaScript, HTML, có thể thêm chút ít CSS và chúng ta sẽ thực hành để tạo ra ứng dụng đầu tiên sử dụng Angular.js […]

Read More