Có gì mới trong AngularJS 2 ?

AngularJS 2.0 là phiên bản tiếp theo với rất nhiều những cải tiến mới về hiệu năng, kiến trúc dễ dàng mở rộng, linh động hơn đối với lập trình viên.

Read More