Mở rộng cấu hình Web.config trong Asp.Net

Khi làm việc dự án Web Asp.Net tôi mong muốn có thể cấu hình được 1 danh sách, là các ngày trong tuần tương ứng với nó là Nhãn hiển thị. Trong PHP bạn có thể định nghĩa cấu hình dễ dàng định nghĩa như sau: Nhưng trong Asp.Net thì chúng ta làm như nào […]

Read More

Điểm khác biệt giữa ASP.NET MVC và ASP.NET WEB API

Khi lập trình với MVC, nhiều bạn vẫn thường nhầm lẫn sang Web API, vì MVC cũng trả về dữ liệu kiểu JSON bằng cách sử dụng JsonResult và cũng sử dụng được với các Ajax request. Trong bài viết này chúng ta  cùng đi phân tích một số điểm giống và khác nhau giữa Asp.Net Web […]

Read More