[TR-069] Một phiên làm việc cơ bản của giao thức TR-069

Như đã biết, mục đích của TR-069 là hướng tới các thiết bị chuyển mạch Home Router hoặc Business Gateway. Sức mạnh của nó còn xa hơn thế là có thể quản lý được các thiết bị mạng gia đình, gồm: các sản phẩm VoIP, hộp giải mã Set-top-Box, … và một số lượng không […]

Read More

Sử dụng Wireshark để tính băng thông Bandwidth

Wireshark có một tính năng khá hay là giúp bạn tính được băng thông sử dụng đối với đường mạng của bạn. Hoặc bạn có thể tính được băng thông sử dụng/chiếm cho một kết nối đến (từ một ip cụ thể nào đó). Thực hiện một ví dụ đo kiểm như sau: Bạn thực […]

Read More

Sử dụng tcpdump để bắt các gói tin cho Wireshark

tcpdump là một chương trình lệnh được sử dụng để bắt các gói tin mạng. Trong khi bạn chỉ có thể truy cập hệ thống bằng dòng lệnh thì đây là một tiện ích hỗ trợ bạn rất nhiều. Nó có một vài các options như sau đây: Lệnh dưới đơn giản sau đây để […]

Read More

Sending and Receiving custom XMPP IQ with Smack

Today, i am trying to send an IQ message from a XMPP client to other in my project: Manage device behind NAT using TR069 combined with XMPP Chat Solutions. But i get an error response from Server as following: Reason we got this error because we are using custom XMPP IQ message. And we must […]

Read More

TR069 Quản lý thiết bị sau NAT sử dụng XMPP

Một nguyên tắc cơ bản của CWMP (TR-069) là các thiết bị cuối CPE luôn chủ động khởi tạo kết nối. Máy chủ cấu hình tự động (ACS – Autoconfiguration Server) có thể sử dụng TR-069 Connection Request để kích hoạt thiết bị bắt đầu một phiên giao tiếp. Việc làm này thường sử dụng […]

Read More

Giao thức mạng /Protocol là gì ?

Một số tài liệu định nghĩa về giao thức như sau: Webster’s NewWorld Dictionary of Computer Terms. Third Edition. Protocol: Set of rules or conventions governing the exchange of information between computer systems. Dictionary of Computing: Information Processing, Personal Computing, Telecommunications, Office Systems, IBM-specific Terms. Eight Edition. Protocol: A set of semantic and syntactic rules that […]

Read More

FCAPS là gì ?

FCAPS là một mô hình quản lý mạng viễn thông và cũng là kiến trúc quản lý mạng được tạo bởi hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế ISO.

Read More
wireshark filter

Top 10 bộ lọc Wireshark hay sử dụng

Khả năng lọc của Wireshark là rất tuyệt vời. Bạn có thể lọc trên 1 vài trường của mọi giao thức, thậm chí cả dữ liệu HEXA. Nhưng đôi khi, việc thiết lập bộ lọc trong Wireshark, chúng ta khó nhớ cú pháp lọc! Vì vậy dưới đây liệt kê 10 bộ lọc hay được […]

Read More

Tổng quan về TR069

1. Cơ sở Trong quá trình phát triển và bùng nổ của thị trường băng thông rộng, lượng các thiết bị truy cập mạng internet là tương đối lớn (e.g. modems, routers, gateways, set-top box, VoIP-phones). Việc đồng thời cấu hình các thiết bị này trở nên phức tạp … và quá phức tạp cho […]

Read More