Tạo ojdbc Connection Pool trong Glassfish 4.0 gặp lỗi ORA-01882: Timezone region not found

Vấn đề là khi tạo ojdbc connection Pool trong Glassfish bạn không thể Ping được và gặp lỗi thông báo: ORA-01882: Timezone region not found Bằng cách thêm thuộc tính oracle.jdbc.timezoneAsRegion=false vào file thư viện Ojdbc, giả sử là ojdbc6-11.2.0.4.jar update lại file /oracle/jdbc/defaultConnectionProperties.properties. Tóm lại, là có 3 bước thứ tự như sau. 1. […]

Read More

Cài đặt Nginx từ mã nguồn trên CentOS 6.4 x64 VPS

1 vài lợi ích khi ta biên dịch và cài đặt Nginx từ mã nguồn là: 1. Nâng cấp được phiên bản mới nhất 2. Sửa được các lỗ hổng bảo mật 3. Sửa chữa được các lỗi ảnh hưởng đến dịch vụ của bạn 4. Thay đổi các giá trị mặc định Cài đặt […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

Nginx được cấu hình làm Reverse Proxy cho Apache là một cách thông thường nhất để sử dụng Nginx, mặc dù bây giờ có thể thay thế hoàn toàn 100% Apache bằng Nginx, song một số người vẫn cần phải thiết lập Nginx làm Reverse Proxy cho Apache. Coi Apache là backend Webserver, nhiều hơn […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7

Về Nginx Nginx là một phần mềm máy chủ hiệu suất cao. Nó là một chương trình linh hoạt và nhẹ hơn nhiều so với máy chủ Apache HTTP. Bài viết này tổng hợp và hướng dẫn các bạn cài đặt Nginx và cấu hình cơ bản trên máy chủ CentOS 7. Điều kiện tiên […]

Read More
Haproxy Keepalived

Cài đặt HAProxy và Keepalived (Virtual IP)

Để tránh điểm chết ở nút cổ chai khi sử dụng HAProxy để hệ thống có tính sẵn sàng cao và cân bằng tải. Ta sẽ triển khai hai node HAProxy (mô hình active/standby) và sử dụng Keepalived để chạy VRRP giữa chúng. VRRP cung cấp một địa chỉ IP ảo để khởi động HAProxy-active, […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Windows

Trong giai đoạn nghiên cứu về hệ thống có tính sẵn sàng cao (High Available System) thì tôi bắt đầu tìm hiểu về Nginx và thực hành cài cấu trên Windows. Mục đích là nghiên cứu thử nghiệm, do đó bài này tôi sẽ note lại làm tài liệu tham khảo cho các bạn. Việc […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình MySQL Replication Master-Master

Đối với mô hình Master-Salve, khi dữ liệu thay đổi trên master, dữ liệu sẽ được tự động replicate sang slave server. Tuy nhiên, nếu dữ liệu thay đổi trên slave, thì sẽ không được replicate sang master. Điều này có nghĩa là, mô hình master-slave replication chỉ có tính dự phòng, không có khả […]

Read More
master-slave

Hướng dẫn cấu hình MySQL Replication Master-Slave

Bài viết này hướng dẫn cấu hình MySQL triển khai kiến trúc máy chủ Master-Slave. Mọi thay đổi trên MySQL master đều được thực hiện trên MySQL slave, luôn luôn đảm bảo dữ liệu trên MySQL master và MySQL slave là giống nhau. 1. Replication là gì? Replication có ý nghĩa là “nhân bản”, là có một phiên […]

Read More