Phần mềm dịch vụ SaaS là gì ?

Phần mềm dịch vụ SaaS là gì ? Nói một cách dễ hiểu, Phần mềm dịch vụ SaaS (hay Software-as-a-Service) là một dạng phần mềm chạy trên nền Web có thể truy cập từ xa (như máy tính, smartphone, ..) mà bạn có thể sẽ phải trả tiền hàng tháng cho dịch vụ phần mềm […]

Read More

Git – Các lệnh Rẽ nhánh và Tích hợp

Rẽ nhánh Các nhánh branch thường được sử dụng để phát triển các tính năng độc lập với nhau hoặc nhánh được tạo ra để xử lý, giải quyết 1 lỗi của toàn dự án. Nhánh chính mặc định master được tạo ra khi bạn khởi tạo mới 1 kho repository. Trong quá trình phát […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Glassfish Server 4.0

Glassfish 4 là Java SE 7. Trước khi tải xuống và cài đặt bạn cần phải cài trước JDK 7. Lệnh kiểm tra java đã cài đặt: java -version 1. Tải xuống mã nguồn Glassfish 4.0 Để cho nhanh nhất thì bạn sử dụng lệnh wget để tải xuống phiên bản Glassfish 4. Sau đó […]

Read More

Lỗi đăng nhập Glassfish 4.0 lần đầu

Sau khi cài đặt Glassfish Server 4.0 xong, bạn có thể gặp thông báo lỗi như dưới đây: “Secure Admin must be enabled to access the DAS remotely” Nguyên nhân là do Glassfish yêu cầu sử dựng giao thức an toàn https khi truy cập từ ngoài vào ! Để loại bỏ thông báo lỗi […]

Read More

Git – Undo ‘git add’ before commit

Undo ‘git add’ before commit: Bạn đã nhỡ tay add những file không cần thiết bằng lệnh git add mà chưa chạy lệnh git commit, và muốn undo lại thao tác đó thì làm thế nào.

Read More

Cài đặt Nginx từ mã nguồn trên CentOS 6.4 x64 VPS

1 vài lợi ích khi ta biên dịch và cài đặt Nginx từ mã nguồn là: 1. Nâng cấp được phiên bản mới nhất 2. Sửa được các lỗ hổng bảo mật 3. Sửa chữa được các lỗi ảnh hưởng đến dịch vụ của bạn 4. Thay đổi các giá trị mặc định Cài đặt […]

Read More

Giả lập Webservice Server với Mock Services

Web Service Mocking là 1 công cụ rất rất hữu ích để mô phỏng giả lập Webservice Server. Đây là giải pháp cho câu hỏi “Làm thế nào Tôi test được webservice API do anh/khách hàng gửi mà không cung cấp dịch vụ webservice cho tôi?” Trong trường hợp này Web Service Mocking là một […]

Read More