Compile Node.js 4.2.3 on CentOS 6

Node.js 4.2.3 just came out, and we want to install or upgrade to this version. But since I’m forced to operate on a CentOS machine I was saddened to see this when attempting to configure: With great regret, I set about figuring out how to install (read: build) newer compiler tools for a distribution that […]

Read More

[Sailsjs] Cho phép đăng nhập bằng email hoặc username với Passport.js

Mặc định Passport.js chỉ hỗ trợ xác thực bằng 1 định danh hoặc là Email, hoặc là UserName. Người dùng không thể tùy thích lựa chọn. Khi thiết lập chiến lược xác thực LocalStrategy bạn cần viết lại câu điều kiện truy vấn tài khoản người dùng theo Username hoặc Email. Bạn có thể đọc […]

Read More

Xây dựng ứng dụng desktop bằng Node-WebKit

Node-WebKit là một công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng Desktop trên OSX, Windows và Linux bằng JavaScript. Được phát triển dựa trên nhân Chromium và io.js. Node-WebKit giờ được đổi tên thành NW.js Cài đặt Node-Webkit Cài đặt local vào ứng dụng Và thêm kịch bản vào file package.json Start dự án bằng […]

Read More

[Sails.js] Định tuyến API và tài nguyên tĩnh

Trong quá trình phát triển với Sails.js, tôi cần bắt tất cả các request đến website của mình dưới dạng http://how.vndemy.com/paramName thì đều trả về cho client 1 view, ví dụ là: userView và lấy được tham số paramName để xử lý ở phía client. Như vậy, trong file cấu hình ./config/routes.js sẽ được định […]

Read More

Node.js là gì ?

Node.js là gì ? Node.js là 1 nền tảng chạy trên môi trường V8 Javascript runtime. Node.js cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng có tính mở rộng cao sử dụng Javascript trên server. Và vì được porting từ C nên về mặt tốc độ xử lý thì rất nhanh. Các ứng […]

Read More

Loại bỏ dấu tiếng việt bằng JavaScript

Khi làm việc với tiếng việt, để xóa hay loại bỏ dấu của tiếng việt bằng javascript ta thực hiện các bước đơn giản sau đây: 1. Cài đặt gói thư viện Giả sử trên máy tính của bạn đã cài đặt Node.js, ta sẽ cài đặt 1 gói thư viện có tên diacritic hỗ […]

Read More

Deploy ứng dụng Node.js sử dụng Nginx

Hướng dẫn cấu hình ngắn gọn sau đây cho phép bạn cấu hình Nginx để chạy ứng dụng Node.js Giả sử Node.js đang chạy trên localhost và cổng 3000 với domain là your_domain.com 1. Cấu hình Nginx 2. Cấu hình Websockets Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Websocket, bạn cần phải thêm cấu hình […]

Read More

Cài đặt SSL cho ứng dụng Node.js kết hợp Nginx

Q: Khi triển khai ứng dụng Node.js ta cần cài đặt SSL sử dụng máy chủ Nginx. Vậy ta cần cấu hình Nginx như thế nào ? A: Ta vẫn để Node.js chạy sử dụng http bình thường, và cấu hình hình SSL trên máy chủ Nginx đứng chặn như sau: 1. Cấu hình Nginx […]

Read More

Node.js – Hướng dẫn tạo gói thư viện NPM

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một chương trình Node.js đơn giản, tạo một gói NPM và xuất bản nó trên npmjs.org. Giả sử các bạn đã biết cơ bản về NodeJS, ít nhất là ở mức độ viết được chương trình Hello World. Nếu bạn mới tìm hiểu Node.js, hãy […]

Read More