Lấy đường dẫn ứng dụng trong node.js

Tôi có 1 vấn đề như thế này, chả là cần lấy đường dẫn thư mục gốc ứng dụng để đọc các file cấu hình, thư mục chứa các router định tuyến từ thư mục gốc trong các ứng dụng webapps tôi đang xây dựng. Phiền 1 điều là từ các file script mã nguồn, […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Node.js

Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài hướng dẫn cách sử dụng và lập trình với node.js Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Node.js trên máy Mac, Ubuntu, và Windows. Cài đặt trên CentOS, bạn hãy tham khảo bài viết này http://bit.ly/1PV3C2s Mac Nếu bạn đã cài […]

Read More