Cơ bản về STUN và TURN trong WebRTC

Thường thì TURN là cần thiết và quan trọng vì nó có khả năng đi qua NAT đối xứng. Tuy nhiên, STUN hữu ích để tăng tốc độ kết nối trong việc lấy thông tin candidates khi người dùng ngồi phía sau NAT cùng mạng, LAN.

Read More

6 lợi ích của WebRTC

Những công nghệ đột phá đang làm thay đổi bộ mặt của truyền thông thời gian thực (real-time communications), đặc biệt bao gồm truyền thông thời gian thực trên nền tảng Web, hay WebRTC. Chúng ta ngày nay có khoảng gần 2.5 tỷ / 7 tỷ người có kết nối mạng và có gần khoảng […]

Read More

WebRTC là gì ?

Hãy tưởng tượng một ngày mà điện thoại, máy tính, tivi, có thể kết nối trực tiếp với nhau và thực hiện được các cuộc gọi thông qua một nền tảng chung. Việc giao tiếp của chúng ta sẽ dễ hàng hơn và điều này có thể thay thế các phương phức liên lạc hiện […]

Read More