Check whether user has a Chrome extension installed

A method is to expose a web-accessible resource, though this will allow any website to test if your extension is installed. Suppose your extension’s ID is aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, and you add a file (say, a transparent pixel image) as test.png in your extension’s files. Then, you expose this file to the web pages with web_accessible_resources manifest […]

Read More

Các tình huống sử dụng Redis trong lập trình Web

Redis – một ứng dụng chạy trên máy chủ cho phép tương tác nhanh với một số kiểu dữ liệu tương đối đặc biệt. Những bài toán dưới đây được giải quyết bằng Redis hoàn toàn có thể thực hiện với Memcached, tuy nhiên phải lập trình phần logic cho nó. Còn đối với Redis, […]

Read More

Mở rộng cấu hình Web.config trong Asp.Net

Khi làm việc dự án Web Asp.Net tôi mong muốn có thể cấu hình được 1 danh sách, là các ngày trong tuần tương ứng với nó là Nhãn hiển thị. Trong PHP bạn có thể định nghĩa cấu hình dễ dàng định nghĩa như sau: Nhưng trong Asp.Net thì chúng ta làm như nào […]

Read More

Thiết lập timezone trong PHP

Đôi khi lập trình với PHP, bạn có thể gặp phải đoạn cảnh báo như sau: Hoặc lấy thông tin cấu hình php.ini, bạn cũng gặp 1 lỗi tương tự: Các bạn có thể tắt cảnh báo đó đi bằng cách thiết lập timezone cho đúng với nơi bạn mong muốn. Ví dụ tôi đặt […]

Read More

Hướng dẫn sử dụng LESS cơ bản

CSS rất đơn giản, dễ học, nhất là với người mới bắt đầu. Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là khá “tĩnh”, điều này dẫn đến việc trong CSS rất khó để sử dụng lại các thuộc tính, các thành phần khai báo hoàn toàn độc lập với nhau. Đồng thời rất khó quản […]

Read More

Hướng dẫn tạo Virtual Host trong Xampp

Khi cài Xampp, bạn thường chạy 1 site của bạn với url, dạng http://localhost/dirroot. Với virtual host bạn có thể tùy  chỉnh được domain dưới dạng http://vndemy.com, hoặc tạo subdomain http://how.vndemy.com (Name-based Virtual Hosts). Một hướng khác, bạn có thể cấu hình cho mỗi domain một server, mỗi port một server khác nhau (IP-based Virtual […]

Read More