Thiết lập DNS Google trong Windows bằng command line

Vì 1 lý do gì đó mà trong windows của bạn không thể thiết lập IP, DHCP, DNS trên giao diện, như hình dưới đây: Thay vì tương tác trên giao diện bạn có thể cấu hình thiết lập DNS Google bằng chương trình dòng lệnh CMD bằng 2 bước sau: 1. Tìm tên mạng […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Windows

Trong giai đoạn nghiên cứu về hệ thống có tính sẵn sàng cao (High Available System) thì tôi bắt đầu tìm hiểu về Nginx và thực hành cài cấu trên Windows. Mục đích là nghiên cứu thử nghiệm, do đó bài này tôi sẽ note lại làm tài liệu tham khảo cho các bạn. Việc […]

Read More

Hướng dẫn tạo Virtual Host trong Xampp

Khi cài Xampp, bạn thường chạy 1 site của bạn với url, dạng http://localhost/dirroot. Với virtual host bạn có thể tùy  chỉnh được domain dưới dạng http://vndemy.com, hoặc tạo subdomain http://how.vndemy.com (Name-based Virtual Hosts). Một hướng khác, bạn có thể cấu hình cho mỗi domain một server, mỗi port một server khác nhau (IP-based Virtual […]

Read More