CPE là gì

Customer Premises Equipment hay CPE: Một thuật ngữ viễn thông để chỉ bất kỳ thiết bị nào đặt tại cơ sở của khách hàng. Ví dụ như: ADSL modem, bridge, router là các CPE.

Read More

Technical Report

Một báo cáo kỹ thuật Technical Report là một tài liệu mà mô tả quá trình, tiến độ, hoặc các kết quả kỹ thuật, kết quả nghiên cứu khoa học hoặc trạng thái của vấn đề kĩ thuật được nghiên cứu. Nó cũng có thể bao gồm các khuyến nghị và kết luận của nghiên […]

Read More

Cluster là gì ?

Cluster là nhóm các thành phần mà hoạt động cùng với nhau để cung cấp một dịch vụ nào đó. Thành phần ở đây gọi là một node. Mỗi node này là một process hoạt động. Thường thì node được đồng nhất với một server do mỗi node thường được cài đặt trên một server riêng rẽ ( để tránh bị chết chùm ). Khái niệm cluster này xuất hiện trong rất nhiều kiến trúc như galera, mysql, redis… Mục đích sử dụng cluster là để load balancing, high availibility (đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động khi có sự cố), scale hệ thống.

Read More

Persistence

Persistence là sự tồn tại lâu bền của đối tượng dữ liệu được tạo ra ở bên ngoài ứng dụng. Có thể nó sẽ được lưu trữ ở đâu đó như ổ cứng, bộ nhớ ngoài hoặc bộ nhớ flash.

Read More

ORTC

ORTC là một đối tượng được sinh ra nhằm mục đích thay thế SDP hiện đang được sử dụng bởi WebRTC. ORTC là WebRTC 1.1

Read More

XML stanza

Trong giao thức truyền thông điệp XMPP thì XML Stanza bản tin ngữ nghĩa trong XMPP. Bao gồm các phần tử cấp 1 (depth=1) là <message>, <presence> hoặc <iq>. Trong đó, IQ viết tắt của Info/Query. From RFC 6120 4.1 Stream Fundamentals From RFC 6120 8. XML Stanzas

Read More

JSEP

JSEP là một chuẩn IETF mô tả kiến trúc offer/answer mà WebRTC sử dụng để kết nối các phiên sử dụng SDP.

Read More

Persistence (computer science)

Trong khoa học máy tính, persistence thường để chỉ các đặc trưng trạng thái của sự của đối tượng được tạo ra và tồn tại ở bên ngoài ứng dụng (tiến trình)

Read More