Best Practices hiểu sát nghĩa là “Cách làm tốt nhất”.

Ví dụ: Trong 1 nhóm nhân viên của chúng ta sẽ có người luôn hoàn thành công việc, có người không chỉ hoàn thành công việc mà còn vượt hơn cả sự mong đợi, tuy nhiên lại có những người không đạt yêu cầu. Trong mọi ngành nghề, lĩnh vực chúng ta đều gặp phải chuyện này. Đó chính là sự khác biệt về trình độ, năng lực hay tay nghề …

Theo cách tiếp cận của Best Practices, chúng ta sẽ lựa chọn người luôn làm tốt nhất công việc đó và phân tích phương pháp làm việc của người này sau đó chuẩn hóa 1 cách có hệ thống.

About The Author