Customer Premises Equipment hay CPE: Một thuật ngữ viễn thông để chỉ bất kỳ thiết bị nào đặt tại cơ sở của khách hàng. Ví dụ như: ADSL modem, bridge, router là các CPE.

Hiểu rộng hơn: CPE là thiết bị truyền thông cá nhân dùng để kết nối với mạng trong một tổ chức. Thiết bị CPE bao gồm các thiết bị PBX (private branch exchange), các đường điện thoại, hệ thống khóa, các thiết bị fax, modem, thiết bị xử lý tiếng nói, và thiết bị truyền video.

About The Author