GetUserMedia (GUM) là một API trong WebRTC cung cấp cách thức để truy cập camera, microphone, hoặc bất kỳ media stream nào kết nối đến thiết bị.

GUM tạo ra các media tracks mà có thể được kết nối vào PeerConnection và truyền đi cho các trình duyệt và thiết bị khác.

GUM vẫn hữu dụng ngay cả khi không có thành phần RTC vì nó cung cấp khả năng phát triển cục bộ để chụp hình và ghi âm giọng nói của người dùng trên local.

Reference: getUserMedia

About The Author