ORTC viết tắt của Object-RTC.

ORTC là ý tưởng của các hãng Google, Microsoft và một số công ty khác với nỗ lực tạo ra một đối tượng chung nhất để trao đổi trong truyền thông thời gian thực.

Về bản chất, ORTC là một đối tượng được sinh ra nhằm mục đích thay thế SDP hiện đang được sử dụng bởi WebRTC, do SDP trong thực tế là rất khó để phân tích và làm việc với mã nguồn JavaScript.

ORTC được coi như là WebRTC 1.1

Reference: What is ORTC ?

About The Author