NAT

NAT là một công nghệ được nhúng vào các thiết bị định tuyến mạng như hộp DSL boxes, firewalls, switches và routers.

Read More

RTC

Truyền thông thời gian thực là phương thức cung cấp khả năng để gửi lời thoại cuộc gọi, video và dữ liệu trong thời gian thực.

Read More

GetUserMedia

GetUserMedia (GUM) là API trong WebRTC cung cấp cách thức để truy cập camera, microphone, hoặc bất kỳ media stream nào kết nối đến thiết bị.

Read More

JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ máy tính, được sử dụng chủ yếu để phát triển phía khác hàng trên các trình duyệt web.

Read More