Persistence là một khái niệm không mới, nhưng có thể làm cho bạn mơ hồ không rõ ràng khi làm việc trong ngành công nghệ thông tin.

Nhưng về cơ bản, bạn có thể hiểu Persistence là sự tồn tại lâu bền của đối tượng dữ liệu được tạo ra ở bên ngoài ứng dụng. Có thể nó sẽ được lưu trữ ở đâu đó như ổ cứng, bộ nhớ ngoài hoặc bộ nhớ flash.

Trong khoa học máy tính, persistence thường để chỉ các đặc trưng trạng thái của sự của đối tượng được tạo ra và tồn tại ở bên ngoài ứng dụng (tiến trình). Nếu thiếu khả năng này, đối tượng chỉ có thể tồn tại trên RAM, và có thể bị mất khi bị ngắt nguồn điện, hoặc tắt máy tính.

Để đạt được tính chất lâu bền này, các đối tượng sẽ được lưu trữ dưới dạng dữ liệu trên bộ nhớ ngoài hoặc bộ nhớ flash. Về cơ bản nhất là cách số hóa dữ liệu của đối tượng trong định dạng có thể lưu trữ trong các tập tin.

About The Author