Theme là bộ mặt của ứng dụng: là một tập hợp giao diện gồm hình nền, âm thanh, ngôn ngữ, cách sắp xếp, hiển thị màu sắc.

About The Author