WebRTC là một chuẩn đặc tả, và cũng là một dự án mã nguồn mở do Google bảo trợ.

WebRTC viết tắt của Web Real Time Communications. Nó là sự giao nhau giữa mạng internet và viễn thông.

Mục tiêu chính của WebRTC là đưa thông tin liên lạc thời gian thực vào các trình duyệt, và phát triển dễ dàng đến các developers – cho phép giảm đáng kể rào cản đối với việc bổ sung khả năng giao tiếp với các ứng dụng của họ; và làm giảm mức độ khó chịu của người dùng khi tương tác với các dịch vụ viễn thông.

WebRTC cho phép gửi voice, video và dữ liệu thông qua giao diện Web với phong cách ngang hàng peer to peer

WebRTC là một đặc tả

WebRTC là một đặc tả được xác định bởi hai tổ chức tiêu chuẩn IETF và W3C.

W3C là “phụ trách” các giao diện JavaScript API, đây như là một phần của HTML5. Bản dự thảo mới nhất đang được thực hiện tại đây.

IETF có một nhóm đang hoạt động tích cực với tên Rtcweb, xử lý phần mạng của WebRTC và xác định những gì được truyền qua mạng.

WebRTC là một “công việc đang tiến triển”. Phiên bản 1.0 vẫn chưa được công bố, mặc dù nó đã được cài đặt trải nghiệm trước trên các trình duyệt Chrome, Firefox, và Opera.

 Update: Ngày 10 tháng 2, 2015. Phiên bản WebRTC 1.0 chính thức được công bố. 

WebRTC là một dự án

WebRTC là một dự án mã nguồn mở được phát hành và duy trì bởi Google.

Đây là phần cài đặt của đặc tả cho WebRTC vào trình duyệt Chrome của Google. Và nó có thể được chuyển sang các hệ điều hành khác và chạy tốt.

Dự án được cấp theo giấy phép BSD, cho phép sử dụng thương mại bởi bất cứ tổ chức và cá nhân.

Các thông tin dự án xem tại webrtc.org.

Reference: WebRTC

About The Author