WebSocket là công nghệ cung cấp khả năng kết nối hai chiều giữa các trình duyệt và máy chủ web với nhau trong việc nhận và gửi tin.

Trái ngược với HTTP, nơi mà client chỉ có thể gửi yêu cầu tới máy chủ, websocket lại cho phép mỗi bên trong kết nối hai chiều đều có thể chủ động gửi thông điệp tới bên kia mà không cần phải chờ đợi phản hồi.

Websocket bắt đầu vòng đời của nó bằng một yêu cầu HTTP hợp lệ để kiểm tra máy chủ có hỗ trợ Websocket hay không. Nếu máy chủ phản hồi là có, thì Websocket “chiếm đoạt điều khiển” kết nối HTTP và biến nó thành kết nối Websocket.

Bởi vì Websocket không hỗ trợ tất cả các máy chủ web và web proxy, nó đôi khi được sử dụng song song với cơ chế gửi tin khác như XHRSSE

Websocket cũng có thể được bổ sung thêm tầng TLS, để tạo ra một kết nối an toàn.

Do tính chất của WebRTC, đòi hỏi các hai đầu có khả năng nhận và gửi tin mọi lúc, rất nhiều các dịch vụ WebRTC lựa chọn sử dụng Websocket làm phương thức điều khiển tín hiệu của họ.

Reference: WebSocket

WP Glossary Term Usage

About The Author