Angular.JS là một js framework đầy sức mạnh, nó thật sự dễ dàng để xây dựng một trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng (UX). Những điều sau đây bạn nên biết và handle sớm nhất có thể.

1) Đừng ngại học ngRoute, hãy làm quen với UI-Router. Nó thật sự dễ học và đầy sức mạnh.

https://github.com/angular-ui/ui-router

2) Nó là một framework MVVM, không phải MVC. Do vậy, cần hiểu và phân biệt được giữa MVVM và MVC, AngularJS khi đó có nhiều ý niệm và dễ dàng vọc hơn.

3) Cấu trúc ứng dụng là rất quan trọng. Điều này có lẽ đúng với bất kỳ ứng dụng web tốt nào, do đó dành thời gian để lên kế hoạch mô hình hóa dữ liệu, qui trình và thiết kế màn hình là thực sự cần thiết. Với tư duy này sau đó cần phải được chuyển đồi sang kiến trúc của AngularJS: states/routes, scopes, factories, services, controllers, và directives.

4) Directives cũng đầy sức mạnh mà bạn cũng cần phải controll được nó. Nếu bạn mới làm quen với AngularJS, directives có thể là 1 khải niệm mới lạ. Chúng có thể được tiêm (injectable), sử dụng lại mã (reusable) và có thể làm cho controller của bạn nhỏ gọn. Nếu bạn thấy đoạn mã lặp lại nhiều lần thì directives có thể sử dụng!

5) Có thể khi bạn nghĩ tới 3 cách để giải quyết 1 vấn đề, nhưng vẫn khó để giải quyết chúng thì hãy cố gắng đưa ra 3 cách khác 😀 Nó sẽ dẫn bạn đến hướng giải quyết tốt nhất …

6) Stackoverflow vẫn có nhiều câu trả lời ‘sai’. Các phương án đó có thể vẫn hoạt động song vẫn có các giải pháp tốt hơn.

7) Sự kế thừa các Model ($scope) giữa các controllers dựa trên sự phân cấp của các views và cấu trúc html, không phải cấu trúc của states hay controllers. Tuy nhiên, nếu bạn muốn truy cập scope của controllers cha với $parent thì nên xem xét sử dụng một factory …

8) Binding dữ liệu qua các controllers nên sử dụng factory / services. Hãy xem video sau có giải thích tại thinkster. Và 1 câu hỏi cũng đáng đọc thêm trên Stackoverflow.

Tagged:

About The Author