Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về truyền hình hội nghị và các ứng dụng của nó. Có hai khái niệm mà làm cho mình khá mơ hồ và đánh đồng ý nghĩa cho chúng. 😀 Đó là MediaCommunication.

Cuối cùng, mềnh quyết định tìm hiểu xem thực sự nó có ý nghĩa như nào?

Bắt đầu từ google, thì trong cuốn “Media Today: An Introduction to Mass Communication” có định nghĩa khái niệm về Communication như sau:

Communications-defined

Communication có nghĩa là một quá trình tương tác giữa các cá thể (con người) thông qua nhiều cách, trong đó bao gồm một bên phát thông điệp và ít nhất 1 bên tiếp nhận hiểu được thông điệp đó.

d46ba2e2d0b71566e64de3d9956aa246

Vậy “Media” nghĩa là gì ?

Theo Webopedia,

What-is-media-A-Word-Definition-From-the-Webopedia-Computer-Dictionary

Theo Wikipedia,

Trong truyền thông, media là những kênh truyền tải và lưu trữ hoặc công cụ được sử dụng để lưu và gửi thông tin hoặc dữ liệu, nhưng cũng có thể coi là một kênh dùng để giao tiếp cho bất kỳ dữ liệu của bất kỳ mục đích nào.

Cũng theo “Media Today”,

mass-communications

Như vậy Media rõ ràng là một công cụ, một phương tiện mang hay nói cách khác là một lớp vỏ chứa thông điệp mà bạn muốn truyền thông tới cho người tiếp nhận. Meida có nhiều loại, nhiều hình thức. Bạn phân biệt được media và communication rồi chứ? 1 bên là công cụ và một bên là quá trình truyền đạt thông tin.

Vẫn chốt lại, communication là truyền thông, và media là phương tiện. 😀

About The Author