Như đã biết, mục đích của TR-069 là hướng tới các thiết bị chuyển mạch Home Router hoặc Business Gateway. Sức mạnh của nó còn xa hơn thế là có thể quản lý được các thiết bị mạng gia đình, gồm: các sản phẩm VoIP, hộp giải mã Set-top-Box, … và một số lượng không giới hạn thiết bị mạng khác. Các đối tượng quản lý này được gọi chung là CPE – Customer-premises equipment

Kiến trúc tổng quan của máy chủ cấu hình tự động ACS

Về bản chất, TR-069 là giao thức đặc tả giao tiếp giữa một máy chủ cấu hình tự động (ACS – Auto Configuration Server) và một hoặc các thiết bị truy cập cuối (được trang bị TR-069). Những thiết bị này thường nằm trong một hệ thống mạng gia đình, hoặc mạng viễn thông nội bộ. Sự giao tiếp là hàng loạt các thủ tục trao đổi thông qua các lời gọi RPC – Remote Procedure Calls – đặc tả trong TR-069.

TR-069 cũng là một báo cáo kỹ thuật được công bố bởi diễn đàn Băng thông rộng Broadband Forum mà nó định nghĩa giao thức quản lý các thiết bị mạng diện rộng CPE WAN Management Protocol, hay viết tắt CWMP. CWMP đã được phát triển để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ băng rộng để triển khai, giám sát và quản lý các trang thiết bị cơ sở khách hàng CPE trong mạng gia đình và doanh nghiệp.

Kiến trúc máy chủ cấu hình tự động ACS

Như trên bạn thấy là một kiến trúc máy chủ cấu hình tự động ACS. Và tất cả các phiên làm việc bắt đầu bởi một thủ tục RPC Inform tới ACS từ thiết bị. Trong mọi thao tác, thiết bị luôn chủ động bắt đầu phiên làm việc !

Một phiên làm việc cơ bản của TR-069

Một phiên làm việc của TR-069

Lưu ý: Các thủ tục RPC trao đổi giữa ACS và CPE dựa trên giao thức HTTP/SOAP với phương thức POST để truyền thông điệp.

 1. Đầu tiên, CPE khởi tạo một kết nối TCP với ACS và thỏa thuận thiết lập một kết nối an toàn.
 2. CPE bắt đầu mỗi phiên bằng việc gửi một bản tin Inform tới ACS, chứa các tham số và các sự kiện tương ứng của thiết bị.
 3. ACS gửi lại một bản tin InformResponse. Thiết bị nhận được, xác nhận thủ tục Inform hoàn tất
 4. Để chắc chắn không còn bản tin yêu cầu khác từ ACS, CPE gửi một bản tin rỗng HTTP 204 để cho biết rằng nó đã hoàn tất. Bản tin này có thể gửi lại bất kỳ lúc nào trong phiên làm việc
 5. ACS tiếp tục gửi 1 thủ tục RPC khác, ví dụ là: GetParamterValues
 6. CPE tiếp nhận, xử lý và gửi lại bản tin GetParameterResponse chứa các thông tin ACS đã yêu cầu
 7. ACS tiếp tục tạo ra các yêu cầu RPC khác nữa trong phiên làm việc này, ví dụ: gửi tiếp một bản tin SetParameterValues để thay đổi trạng thái của CPE, hay SetParameterAttributes để thiết lập một thông báo Notification
 8. Đến khi ACS không còn yêu cầu nào khác nữa (đã thỏa mãn nhu cầu), nó sẽ gửi một bản tin rỗng HTTP 204, giống như CPE đã làm trước đó. Khi cả hai CPE và ACS hoàn tất, phiên làm việc kết thúc và ngắt kết nối

Ngoài ra, còn có rất nhiều các bản tin cao cấp khác phải không ? Ví dụ như:

 • Nâng cấp Firmware
 • Cấu hình dịch vụ tự động
 • Chẩn đoán dịch vụ hoạt động trên CPE
 • Sao lưu và khôi phục các cấu hình
 • Khôi phục mặc định: Factory Reset
 • … Và nhiều các tính năng cao cấp khác

Trên đây là các bước cơ bản của một phiên làm việc TR-069. Các bạn có vướng mắc hãy để lại bình luận ở đây nhé !

Liên kết tham khảo

About The Author