Sau khi cài đặt và sử dụng Ubuntu 12.04 trên VMware 9.0.2. Bỗng một ngày đẹp trời hôm nay đầy nắng. Tôi không thể vào được mạng trong Ubuntu, sau khi cấu hình cài cắm đủ kiểu, vẫn không vào được mạng.

The network bridge on device VMnet0 is not running. The firtual machine will not be able to communicate with the host or with other machines on your network.

Failed to connect virtual device Ethernet0

Các bước cài đặt mặc định

Sau đó tôi tìm cách giải quyết trên mạng Internet, và khuyên tôi hãy restore các cấu hình mạng của VMware về mặc định. Nếu bạn cũng trong trạng thái “hết cách” thì hãy làm theo các bước sau nhé. Kết quả là tôi vào được mạng bình thường sau khi thực hiện các bước này.

  1. Go to the Edit menu
  2. Select Virtual Network Editor
  3. Select “Restore Default”

The network bridge on device VMnet0 is not running

Quá trình restore mặc định sẽ mất 1 khoảng thời gian. Sau đó, hãy chọn lại mode “Bridged” cho máy ảo Ubuntu để truy cập mạng ! Chúc bạn thành công.

Liên kết tham khảo

About The Author