1. Cơ sở

Trong quá trình phát triển và bùng nổ của thị trường băng thông rộng, lượng các thiết bị truy cập mạng internet là tương đối lớn (e.g. modems, routers, gateways, set-top box, VoIP-phones). Việc đồng thời cấu hình các thiết bị này trở nên phức tạp … và quá phức tạp cho người dùng cuối. Vì những lí do này chuẩn TR-069 được phát triển. Nó cung cấp khả năng cấu hình các loại thiệt bị truy cập và làm giảm chi phí quản lý.

2. TR-069 là gì

TR-069 (Technical Report 069) là một đặt tả kỹ thuật của DSL Forum được gọi là CPE WAN Management Protocol (CWMP). Nó định nghĩa giao thức tầng ứng dụng dành cho việc quản lý các thiết bị của người dùng cuối. Việc sử dụng TR-069, các thiết bị cuối có thể trao đổi với máy của cấu hình tự động (ACS: Auto Configuration Servers) và thiết lập cấu hình một cách tự động. Các dịch vụ thích hợp có thể được cung cấp kèm theo.

3. Sơ đồ mạng của TR-069

20130227052015594

4. Các chức năng hỗ trợ

Với khả năng và sức mạnh của TR-069, chúng ta hoàn toàn có thể làm được những tính năng sau:

 • Tự động cấu hình và kích hoạt dịch vụ
 • Cấu hình CPE ban đầu
 • Cấu hình từ xa CPE
 • Quản lý phần sụn Firmware của thiết
 • Quản lý phiên bản phần mềm
 • Quản lý cập nhật
 • Giám sát trạng thái và hiệu năng
 • Phân tích log và cảnh báo tự động
 • Điều khiển kết nối, kiểm soát dịch vụ
 • Chẩn đoán lỗi và trạng thái dịch vụ

5. Các đặc tả dữ liệu mở rộng của TR-069

 • TR-098-data model for internet gateway devices (DSL modems with built in routers)
 • TR-104-data model and any specific items for VoIP devices
 • TR-106-a base object structure for TR-069 enabled devices
 • TR-110-a reference model for VoIP configurations
 • TR-111-covers applying TR-069 to remote management of home network devices

Liên kết tham khảo

About The Author