FCAPS là một mô hình quản lý mạng viễn thông và cũng là kiến trúc quản lý mạng được tạo bởi hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế ISO (the International Organization for Standardization)

FCAPS sẽ phân nhóm các đối tượng quản lý mạng vào 5 mức (hay mô đun): fault-management (F), configuration level (C), accounting level (A), performance level (P) và security level (S).

Fault management: Các vấn đề mạng được phát hiện và sửa chữa. Các vấn đề tiềm tàng được xác định và có biện pháp để ngăn chặn chúng xảy ra hoặc tái diễn. Với mô đun Fault management, mạng lưới vẫn hoạt động và thời gian chết được giảm tối thiểu.

Configuration management: mô đun này sẽ thực hiện giám sát và kiểm soát hoạt động của mạng lưới. Điều phối các thay đổi về phần cứng và chương trình, bao gồm cả việc bổ sung thiết bị mới và chương trình mới, sửa đổi các hệ thống hiện có, và xóa bỏ các hệ thống chương trình lỗi thời. Ở mức độ C này, thì tài nguyên của các thiết bị và chương trình được lưu giữ và cập nhật thường xuyên.

Accounting management, cũng có thể gọi mô đun này là allocation level, được sử dụng để phân phối các tài nguyên một cách tối ưu và công bằng giữa các thuê bao của mạng. Điều này làm cho việc sử dụng hiệu quả nhất các hệ thống sẵn có, giảm thiểu chi phí vận hành. Mức độ A, cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người dùng đã thanh toán hợp lệ.

Performance management, liên quan đến việc quản lý toàn bộ hiệu năng của toàn mạng. Thông lượng tối đa, tặc nghẽn mạng có thể tránh được, và các vấn đề tiềm tàng được xác định. Một phần quan trọng của nỗ lực này là xác định các bản hoàn thiện và mang lại hiệu suất tổng thể lớn nhất.

Security management, xử lý và đảm bảo an ninh mạng lưới bởi tin tặc, những người dùng trái phép, hoặc các thiết bị phá hoại. Tính bảo mật thông tin người dùng được duy trì được đảm bảo. Hệ thống an ninh cũng cho phép quản trị viện kiểm soát từng cá nhân có thể (và không thể) được làm những gì với hệ thống.

Các nguồn tham khảo

FCAPS là 1 phần trong:

About The Author