Giới thiệu WebRTC Code Lab

This entry is part 1 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs

This entry is part 1 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs Loạt bày này sẽ từng bước tìm hiểu cách làm thể nào để xây dựng một ứng dụng chat video và gửi tin nhắn real-time peer-to-peer sử dụng công nghệ WebRTC theo cách trình bày của Miguel Ponce de Leon. Để […]

Read More

Chuẩn bị môi trường và công cụ phát triển

This entry is part 2 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs

This entry is part 2 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs Để bắt tay vào các bài lab và phát triển ứng dụng WebRTC thì bạn cần phải chuẩn bị môi trường và cài đặt các công cụ phát triển trên máy tính của bạn. Bạn cần chuẩn bị môi trường và […]

Read More

Truyền tải video bằng WebRTC RTCPeerConnection

This entry is part 4 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs

This entry is part 4 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs Mục đích của bài lab này là viết một chương trình sử dụng WebRTC API RTCPeerConnection để gọi video và audio. Nội dung thực hành của bài này là thiết lập kết nối giữa 2 peer với nhau trên cùng một […]

Read More