Trong video này, tôi muốn chia sẽ cho ae sử dụng WebStorm chức năng AutoCompletion Paths. Tức là, khi bạn muốn link đến 1 file tài nguyên ảnh, css, javascript thì với một vài tổ hợp phím giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian để link đến file đó nhanh nhất trong dự án.

Trong video tôi có nhắc đến 3 chức năng chính sau đây:

1. Xác định thư mục hiện tại của file đang làm việc
2. Liệt kê 3 cấp độ danh sách file

  • Các file/thư mục cùng cấp với thư mục hiện tại của file đang làm việc
  • Các file stylesheet(*.css) trong Project
  • Toàn bộ file đơn (.js, .css, .png, …) trong Project

3. Tìm tên file nhanh nhất bằng cách gõ tắt

  • Gõ tắt theo chữ cái đầu chứa tên file
  • Gõ tắt các phiên bản của file

About The Author