FCAPS là gì ?

FCAPS là một mô hình quản lý mạng viễn thông và cũng là kiến trúc quản lý mạng được tạo bởi hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế ISO.

Read More