Hướng dẫn cài đặt Glassfish Server 4.0

Glassfish 4 là Java SE 7. Trước khi tải xuống và cài đặt bạn cần phải cài trước JDK 7. Lệnh kiểm tra java đã cài đặt: java -version 1. Tải xuống mã nguồn Glassfish 4.0 Để cho nhanh nhất thì bạn sử dụng lệnh wget để tải xuống phiên bản Glassfish 4. Sau đó […]

Read More