Truy cập $stateParams trong Service khi sử dụng UI Router

Bạn có thể truy cập $stateParams bình thường trong một Controller, nhưng làm thế nào để truy cập $stateParams trong Service ? Nếu bạn đã thử giống với cách khi làm việc với Controller thì các param lấy từ $stateParams sẽ trả về 1 giá trị undefined. Đây là điều ta hoàn toàn ko muốn […]

Read More

8 điều cần biết về Angular.js

Angular.JS là một js framework đầy sức mạnh, nó thật sự dễ dàng để xây dựng một trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng (UX). Những điều sau đây bạn nên biết và handle sớm nhất có thể. 1) Đừng ngại học ngRoute, hãy làm quen với UI-Router. Nó thật sự dễ học và đầy […]

Read More
Angular.js

Tiếp cận Promises trong thế giới Angular.js

Trong Angular.js, thì promise là một giao diện tương tác với các đối tượng mà chúng ta sẽ nhận được thông tin của chúng ở thời điểm tương lai (về cơ bản, đây là những hành động không đồng bộ). Bản chất, promise là đối tượng có phương thức then(…) có thể hoạt động theo […]

Read More
Angular.js

Viết ứng dụng Angular.js đầu tiên

Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng Angular.js đầu tiên. Ở đây, tôi giả sử bạn đã có kiến thức cơ bản về JavaScript, HTML, có thể thêm chút ít CSS và chúng ta sẽ thực hành để tạo ra ứng dụng đầu tiên sử dụng Angular.js […]

Read More