Có gì mới trong AngularJS 2 ?

AngularJS 2.0 là phiên bản tiếp theo với rất nhiều những cải tiến mới về hiệu năng, kiến trúc dễ dàng mở rộng, linh động hơn đối với lập trình viên.

Read More

Tìm hiểu Ionic Framework

Ionic là một framework đượ sử dụng để phát triển các ứng dụng di động dựa trên nền tảng công nghệ web HTML5 để tạo ra các ứng dụng lai hóa [ hybrid apps ] chạy trên các thiết bị di động khác nhau, đa nền tảng.

Read More

Google Analytics phân tích website AngularJS với UI Router

Nếu bạn đang sử dụng AngularJS với UI Router, và cần chèn Google Analytics vào website để phân tích người dùng. Hãy thực các bước cơ bản sau đây để cài đặt Google Analytics phân tích website AngularJS của bạn: 1. Chèn vào đoạn mã Google Analytics vào trang chính. Ví dụ là index.html 2. […]

Read More

Xây dựng cấu trúc thư mục ứng dụng AngularJS

Khi bắt đầu xây dựng một ứng dụng AngularJS, có thể bạn không biết chính xác cách thức tổ chức các files, hoặc thậm chí là không biết mình cần những files nào. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về cách tạo ra một ứng dụng bằng AngularJS và cách tổ chức cấu […]

Read More

Chrome Extensions hỗ trợ phát triển ứng dụng AngularJS

Dưới đây là 1 vài tools là các extensions trên Chrome hỗ trợ phát triển ứng dụng AngularJS. Tôi nghĩ là nó có ích rất nhiều đấy 😀 1. AngularJS Batarang Description: Extends the Developer Tools, adding tools for debugging and profiling AngularJS applications. Installation Link: AngularJS Batarang Extension 2. ng-inspector for AngularJS Inspector pane […]

Read More

Sử dụng CSRF với Express 4 và AngularJS

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng CSRF để chống lại kiểu tấn công “Mượn gió bẻ măng” cho các ứng dụng viết bằng Express 4 và AngularJS. Cả hai frameworks đều đã có sẵn mã bảo vệ CSRF song chúng chưa hiểu nhau và cần 1 vài điều chỉnh au-tô-mát-tay. […]

Read More