Hệ thống thời gian thực là gì ?

Hệ thống thời gian thực Một hệ thống thời gian thực (RTS – Realtime Systems) có thể được hiểu như là một mô hình xử lý mà tính đúng đắn của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào kết quả tính toán lôgic mà còn phụ thuộc vào thời gian mà kết quả này phát […]

Read More

I/O Cycles

Các hoạt động vào/ra (I/O) cùng với bất kỳ 1 xử lý được thực hiện hoàn tất trong một chu kỳ thời gian được gọi là I/O cycles hay dịch nghĩa sang tiếng việt là chu kỳ I/O. Các chu kỳ I/O có thể chỉ bao gồm thao tác chỉ đọc hoặc chỉ ghi, nhưng […]

Read More