Backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL

1.1 Backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL 1.1.1 Backup / Export dữ liệu Để export cơ sở dữ liệu, mở terminal và chạy lệnh sau để export ra file SQL. Trong đó: 1.1.2 Import / Khôi phục dữ liệu Để import cơ sở dữ liệu MySQL, đầu tiên là tạo 1 DB […]

Read More