Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7

Về Nginx Nginx là một phần mềm máy chủ hiệu suất cao. Nó là một chương trình linh hoạt và nhẹ hơn nhiều so với máy chủ Apache HTTP. Bài viết này tổng hợp và hướng dẫn các bạn cài đặt Nginx và cấu hình cơ bản trên máy chủ CentOS 7. Điều kiện tiên […]

Read More