Add trusted root certificates

If you want to send or receive messages signed by root authorities and these authorities are not installed on the server, you must add a trusted root certificate manually.

Read More

Cài đặt Nginx từ mã nguồn trên CentOS 6.4 x64 VPS

1 vài lợi ích khi ta biên dịch và cài đặt Nginx từ mã nguồn là: 1. Nâng cấp được phiên bản mới nhất 2. Sửa được các lỗ hổng bảo mật 3. Sửa chữa được các lỗi ảnh hưởng đến dịch vụ của bạn 4. Thay đổi các giá trị mặc định Cài đặt […]

Read More

Hướng dẫn khởi động PM2 cùng với hệ thống

Đối với các ứng dụng Node.js các bạn có thể sử dựng Forever hoặc PM2 là các phần mềm quản lý ứng dụng Node. Nhưng mặc định khi cài đặt Forever hoặc PM2 thì chưa được đăng ký khởi động cùng với hệ thống mỗi khi khởi động lại hệ thống. Để khởi động PM2 […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

Nginx được cấu hình làm Reverse Proxy cho Apache là một cách thông thường nhất để sử dụng Nginx, mặc dù bây giờ có thể thay thế hoàn toàn 100% Apache bằng Nginx, song một số người vẫn cần phải thiết lập Nginx làm Reverse Proxy cho Apache. Coi Apache là backend Webserver, nhiều hơn […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Node.js trên CentOs 6.4

Xin chào, trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn anh em cài đặt Node.js trên CentOS 6.4. Do tôi mới thuê được 1 VPS hoàn toàn mới, nên cần phải cài đặt các gói phát triển cần thiết. Cài đặt VPS Trước hết, ae cần cập nhật các phần mềm đã cài đặt sẵn […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Apache Virtual Hosts trên CentOS

Khi chuyển môi trường làm việc từ Ubuntu sang CentOS thì có 1 vài thao tác lệnh hoặc cấu hình phần mềm có thể khác nhau, do vậy, để thực hiện cấu hình Apache Virtual Hosts trên CentOS các bạn thực hiện các bước tương tự sau đây: Bước 1. Tạo thư mục chứa các […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên CentOS

Subversion (SVN) là một phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn và trình bày các bước cài đặt SVN Server trên nền hệ điều hành CentOS Bài hướng […]

Read More