Ý nghĩa các level của lệnh chkconfig

Khi đăng ký chương trình khởi động cùng với hệ thống (trên Linux) có thể bạn thắc mắc các level thiết lập có ý nghĩa như thế nào ? Ví dụ: Q: Vậy, 235 có ý nghĩa gì ? A: Khi mà bạn định danh 235 có nghĩa là bạn bật các level 2, 3, […]

Read More

Hướng dẫn khởi động PM2 cùng với hệ thống

Đối với các ứng dụng Node.js các bạn có thể sử dựng Forever hoặc PM2 là các phần mềm quản lý ứng dụng Node. Nhưng mặc định khi cài đặt Forever hoặc PM2 thì chưa được đăng ký khởi động cùng với hệ thống mỗi khi khởi động lại hệ thống. Để khởi động PM2 […]

Read More