Tam giác bảo mật FSU

Trong công tác đảm bảo an toàn thông tin cho một hệ thống, thì cần đáp ứng các tiêu chí chính của một tam giác bảo mật CIA. Ngoài ra, cần xem xét và đáp ứng một tam giác khác nữa đó là tam giác bảo mật SFU.

Read More

Tam giác bảo mật CIA

Trong công tác đảm bảo an toàn thông tin cho một hệ thống, thì cần đáp ứng các tiêu chí của một tam giác bảo mật CIA. Vấn đề bảo mật thông tin không chỉ đơn thuần là việc chống lại các cuộc tấn công từ hacker, ngăn chặn malware để đảm bảo thông tin không bị phá hủy hoặc bị tiết lộ ra ngoài… Hiểu rõ 3 mục tiêu của bảo mật ở trên là bước căn bản đầu tiên trong quá trình xây dựng một hệ thống thông tin an toàn nhất có thể

Read More