Giới thiệu WebRTC Code Lab

This entry is part 1 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs

This entry is part 1 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs Loạt bày này sẽ từng bước tìm hiểu cách làm thể nào để xây dựng một ứng dụng chat video và gửi tin nhắn real-time peer-to-peer sử dụng công nghệ WebRTC theo cách trình bày của Miguel Ponce de Leon. Để […]

Read More