Maven

Hướng dẫn copy libs dự án Maven

Đến giai đoạn deploy dự án, đối với dự án Maven chúng ta cần copy toàn bộ lib mà dự án phụ thuộc và chuẩn bị cho bước deploy lên Server. Hoặc bạn cần đóng gói dự án vào 1 file:zip, tar, tar.gz, dir, war, jar, … hoặc lấy toàn bộ source libs định dạng […]

Read More