Sử dụng CSRF với Express 4 và AngularJS

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng CSRF để chống lại kiểu tấn công “Mượn gió bẻ măng” cho các ứng dụng viết bằng Express 4 và AngularJS. Cả hai frameworks đều đã có sẵn mã bảo vệ CSRF song chúng chưa hiểu nhau và cần 1 vài điều chỉnh au-tô-mát-tay. […]

Read More