Khôi phục file, folder đã xóa khi làm việc với Git

Trong quá trình làm việc với Git bạn nhỡ tay xóa các file, hoặc thư mục? Vậy làm thế nào để khôi phục file, folder trong trường hợp này? Hãy gõ lệnh kiểm tra lịch sử commit và tìm tới phiên bản mà bạn muốn revert lại. Giả sử bạn cần lấy lại 1 vài […]

Read More